Twój koszyk:
0 Pozycje
Razem: 0,00 PLN
Marka produktu:

Status zamówienia

Numer zamówienia:


Dane kontaktowe

58459155

zamowienia@miracolo.pl

515 38 58 28

Koszty wysyłki


Koszty wysyłki (DPD):

Wpłata na konto: 15 PLN
Za pobraniem: 17 PLN


ŚLEDZENIE WYSYŁKI

Opinie o Nas

Słucham klientów

  
 
     

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ADEX SP. Z O. O.

Preambuła

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Przy składaniu zamówienia należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naszego serwisu, tj. miracolo.pl
Wszystkie towary i produkty oferowane przez naszą firmę są pełnowartościowymi, oryginalnymi produktami. Różnice występujące w cenach produktów oferowanych przez nasz sklep, a produktami dostępnymi w sklepach stacjonarnych wynikają z niższych kosztów utrzymania sklepu internetowego oraz mniejszych marży narzucanych na oferowane przez nas produkty.

Poniżej przedstawiamy słowniczek zastosowanych w Regulaminie podstawowych pojęć:
Sprzedawca – ADEX SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie (04-536) przy ul. Bychowskiej 59a/2 NIP 9522181583, REGON 380164336
Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.miracolo.pl.
Kupujący, Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie jako Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z zawartymi w nim postanowieniami i regulacjami.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar, Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w ofercie sprzedaży Sklepu.

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Sklep Internetowy działający pod adresem www.miracolo.pl  na rzecz Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny oraz na rzecz Klientów nie będących konsumentami.

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.miracolo.pl  jest własnością spółki ADEX SP.Z O  z siedzibą w (04-536) Warszawie przy ul. Bychowskiej 59a/2, NIP 9522181583 REGON 380164336, zwany dalej „Sprzedawcą”.
Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.miracolo.pl  zwany jest dalej „Kupującym” lub „Klientem”.
Wszelkie prawa do  Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, strony internetowej Sklepu, domeny internetowej, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.
Składając zamówienie na stronie internetowej www.miracolo.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

Dane do wpłat z tytułu złożonego zamówienia na stronie www.miracolo.pl są następujące:
ADEX SP. Z O. O.
ul. Bychowska 59a/2
04-536 Warszawa
Numer konta bankowego dla wpłat dokonywanych za zamówienie: Citi Bank: 31 1030 0019 0109 8503 0016 3645
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.


Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik, ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy, jak i obowiązujące przepisy prawa.
Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.

Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a także za pośrednictwem komunikatora gg 58459155.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, przy czym ceny nie obejmują kosztów dostawy. Ceny produktów podane na stronie internetowej Sklepu dotyczą wyłącznie zakupów online.

Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na
terenie Europy, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.

Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad i są produktami pełnowartościowymi.
W wypadkach, wystąpienia w określonym towarze braku/defektu na przykład w postaci niekompletnego opakowania, braku folii zabezpieczającej lub też braku samego opakowania, Sprzedający umieszcza taką informację dostępną dla Kupującego na stronie oferującej Towary.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie, co jednak nie ogranicza w żaden sposób praw nabytych przez Kupującego poprzez to, że zmiany te nie dotyczą zamówień, które zostały przez Kupującego już złożone.

Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”, przy czym czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub trwa do wyczerpania zapasów Towaru w Sklepie.
Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.

W celu złożenia oferty poprzez Sklep, Kupujący może dokonać rejestracji (tj. założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, zaś składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.

Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych - na przykład w miejscu składania opinii o Towarze – wpisów takich jak naruszające dobra osobiste, nawołujące do przemocy, o cechach pornograficznych, przestępczych. Za zamieszczanie tego typu opinii lub treści Sprzedawca nie ponosi żadnej  odpowiedzialności, zaś osoba zamieszczająca takie treści powinna mieć świadomość oraz liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej.

§2
Zamówienie

Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usług i oferty  Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Koszty wynikające z korzystania przez Kupującego z sieci Internet, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący, przy czym koszty te obciążają go osobiście.
Sprzedawca wskazuje, że Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które znacząco ograniczą, a nawet pozbawią możliwość pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione jednoznacznie zaznaczając, iż publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym porozumiewaniem się na odległość może powodować tego rodzaju zagrożenie.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§3
Rejestracja

Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego Konta uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę.

W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
Aby dokonać rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu w okienku „Rejestracja”  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w czasie rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Indywidualnego Konta Klienta w Sklepie internetowym).

Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny  dotyczyć tylko i wyłącznie osoby rejestrującej się jako Klient i powinny być aktualne oraz zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji oraz danych, w tym danych identyfikacyjnych wpisanych do formularza rejestracyjnego;
Klient powinien bezwzględnie zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole (check box) formularza rejestracyjnego;

Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 6 pkt 1 b RODO). Brak wyrażenia zgody w celu przetwarzania danych w związku z dokonywaniem rejestracji, uniemożliwia założenie Konta i świadczenie na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z  przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz przyjęciem do wiadomości Polityki Prywatności, w której zostały przedstawione wszelkie informacje odnoszące się do zasad przetwarzania danych osobowych.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej link, za pomocą którego następuje potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu, który oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym, przy czym login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

§4
Składanie Zamówień

Zakup Towarów może się odbyć na dwa sposoby - za pomocą rejestracji oraz założenia konta lub poprzez złożenie  zamówienia bez potrzeby rejestracji.

W obu przypadkach wymagany jest aktualny numer kontaktowy oraz adres e-mailowy Klienta, pod którymi pracownicy Sklepu będą mieć możliwość nawiązania kontaktu z Klientem w kwestiach dotyczących jakichkolwiek problemów, bądź niejasności dotyczących zamówienia.

W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami i instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia, wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzający przyjęcie przez Sprzedawcę oferty do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą, przy czym nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dokonywania przez Kupującego płatności:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką za pobraniem.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej w niniejszym  Regulaminie. Po upływie powyższego terminu oferta Sprzedawcy przestaje być dla Kupującego wiążąca.

Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu).
Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

Koszty dostawy poza granicami Polski, które zobowiązany jest ponieść Kupujący, uwidaczniane są w formularzu w trakcie procedury składania oferty, po dokonaniu wyboru danego kraju na terenie Europy.
Informacja o kosztach dostawy Towaru ma charakter wiążący.

§5
Realizacja Zamówień

Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza poprawnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty, a następnie jej realizację).

W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty.
Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie do 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości skontaktowania się z Kupującym, oferta Sprzedawcy przestaje być wiążąca.

Sprzedawca wysyła Towar do 3 dni roboczych od dnia, w którym zostało złożone zamówienie (o ile nie ma żadnych niejasności podczas procesu rejestracji i nie ma problemu wynikającego z chwilowej niedostępności któregoś z produktów).
W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco, według kolejności ich otrzymywania.
W przypadku wystąpienia braku któregokolwiek z zamówionych produktów, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie, gdzie dodatkowo podjęte zostaną uzgodnienia dotyczące dosłania towaru w terminie późniejszym, zamiany na inny towar, bądź rezygnacji całkowitej lub częściowej z zamówienia.
Sklep ubezpiecza wszystkie paczki zależnie od ich wartości.

Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest faktycznie Kupującemu zazwyczaj w ciągu kilku dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania faktury w formie papierowej, co jednak powinno nastąpić wraz ze składanym zamówieniem.

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy przez firmy kurierskie wynosi zazwyczaj 2-3 dni robocze, chyba że wystąpią okoliczności uniemożliwiające doręczenie Towaru w tym czasie.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00, a kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi telefonicznie, przy czym nie jest to ich obowiązkiem. Z tych względów, jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, aby ten podał Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę aby mógł się z nim skontaktować w kwestiach związanych z doręczeniem przesyłki.
Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po jej wcześniejszym opłaceniu.

W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce doręczenia Towaru (adres dostawy).

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego i zgłosić kurierowi wszelkie uwagi.

W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki, ale protokół jest bardzo pomocny w procedurze rozpatrywania reklamacji, a przede wszystkim dla wypełnienia celów dowodowych.

Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

Reklamacje Kupujących niebędących Konsumentami w zakresie uszkodzeń, do powstania których doszło w trakcie transportu, nie posiadające załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane, a zatem nie zostaną uwzględnione.
W przypadku nie odebrania przez Kupującego paczki, ponosi on koszty wynikłe z wysyłki oraz zwrotu paczki.
Jeżeli z przyczyn losowych Kupujący nie jest w stanie odebrać przesyłki, powinien o tym poinformować w formie e-maila lub wiadomości SMS pracownika Sklepu. W przeciwnym wypadku osoba zamawiająca ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu towaru nieodebranego.

Serwis http://www.miracolo.pl/ zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający nie odebrał wcześniejszej przesyłki wysłanej przez Sprzedawcę.

Koszty wynikłe z nieodebrania przesyłki (przesyłka i zwrot) pokrywa w całości Kupujący.

§6
Gwarancja

Wszelkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta, bądź dystrybutora (gwaranta). Tym samym Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji obciążają tylko i wyłącznie gwaranta.

Kupujący w razie skorzystania z prawa gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona), powinien zgłosić swoje prawa bezpośrednio do dystrybutora lub producenta.

§7
Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy - ADEX SP. Z O O z siedzibą  w Warszawie (04-536) przy ul. Bychowskiej 59a/2, NIP 9522181583, REGON 380164336, reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub w formie pisemnej na adres:

PERFUMERIA MIRACOLO
UL.ŻELAZNA 61, 00-848 WARSZAWA, POLSKA

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na w/w adres do korespondencji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub jego rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione (na przykład wymagające poniesienia niewspółmiernych dla realizacji tego celu kosztów), Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub Klient możne go odebrać osobiście w siedzibie Sklepu mieszczącego się pod adresem będącym siedzibą Sprzedawcy, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz ma dostęp do tych procedur. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

§8
Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. na piśmie, lub innym środkiem porozumiewania się na odległość, w tym faxem lub w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru.  

Dla zachowania terminu określonego w pkt. 1 § 8 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni (maksymalnie w 14 dniu od doręczenia towaru).

Oświadczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: oznaczenie Klienta i Sprzedawcy, adres Klienta, wskazanie numeru zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności oraz dane kontaktowe.
W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa ta uznawana jest za niezawartą i nieobowiązującą a zatem  nie niesie ona za sobą żadnych skutków prawnych.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy wskazane jest dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy. Wysyłka towaru przez Klienta stanowi jego koszt.

Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Towar doręczono mu w oryginalnych zapieczętowanych opakowaniach, a następne doszło do ich naruszenia, przez co takiego Towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i powodujących, że dany Towar traci walor oryginalności.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz poniesione koszty wysyłki Towaru do Klienta. Kupującemu przysługuje zwrot kosztów dostawy nie wyższy niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji doręczenia.

W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej zwrotnej przesyłki od Sprzedawcy do Klienta (w przypadku, gdy np. Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu po upływie przewidzianego niniejszym Regulaminem  14-dniowym terminie).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech charakteru oraz funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w tym wypadku należnej Klientowi kwoty tytułem roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 34 ustawy o prawach konsumenta - pomniejszonej wartości rynkowej rzeczy od zwracanej Klientowi kwoty

§9
Przepisy końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie, iż może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, których powodem mogą być:

- kwestie techniczne takie jak rozbudowa, konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy, a także modyfikacja i jego modernizacja,

- wystąpienie tzw. siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich (na które nie ma wpływu właściciel sklepu).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła, co może spowodować niemożność, bądź też utrudnienia w korzystaniu z Sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w tym w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

W celu zapoznania się przez Klienta ze sposobem przetwarzana danych osobowych przez Sklep oraz ich ochroną, Klient ma możliwość przeczytania Polityki Prywatności zawartej na stronie www.miracolo.pl .

Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie nieuregulowane niniejszym Regulaminem sytuacje prawne, będą rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Czytaj więcej....

Akceptuję cookie dla tej strony.